กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธีออส

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
11. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 24 คอลัมน์ รู้ไปโม้ด ธีออส      ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
12. Cipping วท ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (กรอบบ่าย) 10 จิสดาเตรียมดัน'ธีออส2'เข้าครม. สร้าง'ดาวเทียม'ใหม่ 3ดวง      ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
13. Cipping วท ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 10 จิสดาเตรียมดัน'ธีออส2'เข้าครม. สร้าง'ดาวเทียม'ใหม่ ...
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
... มาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และกลุ่มอาคารรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสถานีควบคุมและรับสัญญาณ ตลอดจนประมวลผลและผลิตข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ส่วนโครงการที่สำคัญของ สทอภ. เนื่องจากขณะนี้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธีออส ...
อังคาร, 19 มิถุนายน 2012
... สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่แล้ว การคำนวนที่ผิดพลาดและล่าช้า ทำให้เกิดความเสียในวงกว้าง แต่วันนี้การพัมนาภาพถ่ายดาวเทียมธีออสกับดาวเทียมดวงอื่นๆ ...
ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2012
... ได้นำภาพถ่ายดาวเทียมธีออสมาใช้ในการจัดทำเป็นแผนที่ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจนเสร็จสมบูรณ์  และได้ทำพิธีมอบให้กับ ศ.ดร.บุญเตียม  พิสมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
เสาร์, 26 กุมภาพันธ์ 2011
...            1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ดำเนินการ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆในความรับผิดชอบของ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) นิทรรศการหน่วยงานในสังกัด วท.  ได้แก่  ดาวเทียมธีออสและการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายทางอากาศ ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
... เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ , การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากดาวเทียมธีออส ในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ทั่วประเทศ ปี 2552/53 , การสาธิตผงไหมฉายรังสีและอาหารฉายรังสี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ...
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
20. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
...      - การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท สาขาผลงาน :  การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ชื่อผู้ผลิตผลงาน : โครงการดาวเทียมธีออส สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป