กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ท้องฟ้าจำลอง

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาวพร้อมกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5 เมตร  เครื่องถ่ายภาพซีซีดี และเครื่องบันทึกสเปกตรัม อาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดฝึกอบรม  การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2009
... รวมทั้งมีการจัดตั้งท้องฟ้าจำลองอีก 3 แห่ง ทำให้วงการดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก             ในประเทศไทยยังมีการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนนายเรือ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป