กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ท้องฟ้าจำลอง

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
21. โครงการเปิดบ้านฉายดาว
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... หอดูดาวภูมิภาค นครราชสีมาให้ทุกท่านเข้าชมฟรี ท้องฟ้าจำลองสุดตระการตา ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ท่องดาวเคราะห์แบบใกล้ชิดกับ Planet Walk พร้อมชมนิทรรศการดาราศาสตร์สนุก ๆ เปี่ยมสาระ ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนมกราคม ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
22. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... 2557 เป็นการจัดแสดงชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรม hands-on นอกอาคาร ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ - นิทรรศการระบบสุริยะ เรียนรู้การใช้แผนที่ดาวและประกอบโมเดลดาวเคราะห์ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้หารือร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น โดยใช้พื้นที่ท้องฟ้าจำลองของกระทรวงศึกษาธิการ และนำนิทรรศการความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาจัดแสดง ซึ่งภายในอาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้า “โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 17-26 ธันวาคม 2557ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้แหล่งความรู้ที่ วท. มีอยู่แล้ว มาจัดแสดงที่ท้องฟ้าจำลองซึ่งถือเป็นความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันทั้ง ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
... ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “คืนความความสุขให้เธอ...เยาวชน” ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมของโครงการออกเป็น ...
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
... การใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งท้องฟ้าจำลอง จัดทำความร่วมมือใช้ดาวเทียมสำรวจโลกโดยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำศูนย์ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมแห่งชาติ ...
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
... VTR ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และสาธิตการการใช้งานท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร 360 องศา คมชัดเสมือนจริง ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องฉายดาว ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
... อาคารฉายดาว ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลอง เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตรติดตั้งเครื่องฉายดาวแบบ Full Dome ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ฉายภาพยนตร์จำลองระบบสุริยะ วัตถุในห้วงอากาศลึก ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
... ให้เธอ..เยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ ท้องฟ้าจำลอง และ นิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 เพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนโยธี         นิทรรศการ “คืนความสุข ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป