กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ดร.ปลอดประสพ  ...
ศุกร์, 30 มีนาคม 2012
... นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. ในพิธีเปิดศูนย์สาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชน ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
33. คณะผู้บริหารกระทรวง
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
...  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ  ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
... มีคุณธรรม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ ให้สัมฤทธิ์ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป  โดยมี นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.  นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 04 ตุลาคม 2011
... พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายแพทย์ไพจิต วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นพยาน    ...
จันทร์, 12 กันยายน 2011
            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554   นายคมจิต ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
... ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย นายมัธยม  นิภาเกษม  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
... วันนี้ (1 เมษายน 2554) เวลา 16.00 น.  ณ ฝูงบิน 601  กองบิน 6  กองทัพอากาศ  ดอนเมือง  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป