กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... เชียงใหม่ กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันประชุมคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ...
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013
       วันนี้  21 พฤศจิกายน 2556 เวลา13.00 .น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2013
          ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
...            นายอิศรา  โพธิศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 14 กันยายน 2013
25. “นาโนเทค”ฉลอง 10 ปี เปิดตัว 10 งานวิจัยมุ่งเป้าด้านนาโนเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานครบรอบการก่อตั้ง 10 ปี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
26. กระทรวงวิทย์ฯ นำผลงานวิจัยสู่ประชาชนสู้ไข้เลือดออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...     นายอิศรา  โพธิศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคในส่วนกลาง  ...
พุธ, 04 กันยายน 2013
... คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 สป.วท.  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น  ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... โดยมีนายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และหน่วยงานต่างๆ ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
    กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สทอภ. เปิดอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovative Park  นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2012
30. ประวัติ และผลงาน นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
...  - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ...
จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป