กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               (12 พฤษภาคม 2558)   ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ การทดสอบ มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้ายสุด) และคณะทำงาน ประกอบด้วย ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
... เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดย ดร.พานิช ได้กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นสักขีพยานกับอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ...
จันทร์, 20 เมษายน 2015
15. ไทย – อังกฤษ เปิดตัวโครงการวิจัย “กองทุนความร่วมมือนิวตัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่ปรึกษารัฐมนตรีอาวุโสด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน      ในวาระการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ ...
อังคาร, 13 มกราคม 2015
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวเสาวณี มุสิแดง ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
... เพื่อส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ และยกระดับการพัฒนาประเทศทางด้านนิวเคลียร์ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
... 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งให้ นายพาณิช เหล่าศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งข้าราชการในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 17 ตุลาคม 2014
... พ.ศ. 2544 - 2548 ดร. พีรพันธุ์ ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยและที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ      •    ...
พฤหัสบดี, 01 พฤษภาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป