กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทาเลนท์โมบิลิตี้

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ ( Talent Mobility )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [ผลงานรัฐบาล, Talent Mobility, ทาเลนท์โมบิลิตี้]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงวิทย์ฯ มีโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น ฟู๊ดอินโนโพลิส ทาเลนท์โมบิลิตี้ ในกรณีที่เอกชนต้องการลงทุนสูงแต่ขาดกำลังคน ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... (โครงการทาเลนท์โมบิลิตี้)  เป็นต้น  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธที่จะให้ข้อมูล รายละเอียด ตลอดจนตอบข้อซักถาม ต่างในช่วงระยะเวลาการจัดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด รวมถึงมาตรการสนับสนุนกำลังคนผ่านโปรแกรมทาเลนท์โมบิลิตี้ และหน่วยงานหลักที่สำคัญอีกหนึ่งหน่วยงานคือ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาซึ่งมีองค์ความรู้ มีผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
5. โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ ( Talent Mobility )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Talent Mobility (ทาเลนท์โมบิลิตี้) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้ โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค โดยบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ และ โครงการ Talent Mobility (ทาเลนท์โมบิลิตี้) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ทาเลนท์โมบิลิตี้ (Talent Mobility) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้ โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
...         นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต ในหลายโครงการได้แก่ โครงการ ทาเลนท์โมบิลิตี้ (Talent Mobility) เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
9. เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับโลก โดยประเทศไทยได้ให้ข้อมูลความสำเร็จของโครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทยดำเนินการอยู่ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือโครงการ อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ...
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป