กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทางน้ำ

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ภาคใต้, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ทางน้ำ, เทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ไร่ ใน 41 ชุมชน 4 ตำบล ของอำเภอเวียงป่าเป้า รวมเส้นทางน้ำ 291 ลำห้วย เกิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยมีตัวอย่างผลสำเร็จ ได้แก่ การสร้างฝายภูมิปัญญาพื้นที่ต้นน้ำเครือข่าย ช่วยชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอนกว่า ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... และอุณหภูมิผิวน้ำทะเล แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF Model) และข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ เช่น ข้อมูลฝนตกในพื้นที่ ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน  เส้นทางน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ซึ่ง สมศักดิ์ ห่มม่วงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นว่า “SETA2016 ถือเป็นเวทีพูดคุยทั้งในด้านการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะภายในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อโรคติดต่อทางน้ำ หากเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้ผู้สัมผัสเจ็บป่วยได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการนำน้ำจากแหล่งดังกล่าวมาเล่นสงกรานต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
... ภายในเวลา 20 วัน ถ้าเริ่มปล่อยผักตบชวาในแหล่งน้ำเพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี) ก่อให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำกีดขวางการระบายน้ำจนก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำจนต้องขุดลอกบ่อย ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
... ต้องทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อให้การประมวลผลแม่นยำขึ้น โดยจัดชุดสำรวจเคลื่อนที่เร็วทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ประกอบด้วย (1) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 6 คัน ลุยน้ำได้สูงถึง 80 เซนติเมตร และติดตั้งระบบ ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
... -    การแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาการขาดแคลนน้ำ         -    ด้านการคมนาคมทางน้ำ โดยการพัฒนาขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเล         ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
... โดยระบบสามารถแสดงผลข้อมูล สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันของพื้นที่ ต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่อาศัยอยู่ เพื่อดูสถานการณ์ ณ​ ปัจจุบัน  อีกทั้งยังมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แผงผังเส้นทางน้ำและการประมาณความสูง ...
ศุกร์, 27 กันยายน 2013
... เพื่อเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์กลางการส่งออกทางน้ำ โดยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วรถ การตรงเวลา ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาเป็นทางรางได้มากขึ้น          ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป