กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทอดพระเนตร

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [มหกรรม, ทอดพระเนตร, เจ้าฟ้าฬาภรณวลัยลักษณ์]  ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
... “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” ต่อจากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานในโซนเทิดพระเกียรติ อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พระเทพฯทอดพระเนตรที่อินโดฯ ทั่วไทยคึกคัก   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 1,2 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา    ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 1,13 ทอดพระเนตรสุริยคราส"พระเทพฯ"เสด็จที่อินโดเต็มดวง    ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 1,14 พระเทพฯเสด็จทอดพระเนตร 'สุริยุปราคา'เต็มดวงที่อินโดฯ     ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 1,11 พระเทพฯเสด็จทอดพระเนตร'สุริยุปราคา'เต็มดวงที่อินโดฯ     ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ เกาะเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สดร. จัดทีมตั้งกล้องทอดพระเนตร พร้อมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมผ่าน www.narit.or.th ด้วย  ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
... ประจำปี 2558 / พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระสมัญญานามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับจากปฐมราชโองการทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่ง เพื่อไปทอดพระเนตร สอบถามถึงปัญหา และสุขทุกข์ของอณาประชาราชฎร์ ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
          ในวันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ  ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป