กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทองคำ

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
31. ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 4. “รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์” นายนเรศ เปาะทองคำ               ทั้งนี้ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
...         โดยจุดเด่นของอนุภาคทองนาโน มีสมบัติเชิงเคมีและกายภาพที่แตกต่างไปจากทองคำปกติทองคำขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคย  ...
จันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2011
          จากเหตุการณ์เหมืองแร่ทองแดงและทองคำถล่ม ณ เมืองซานโฮเซ่ ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีคนงานเหมืองจำนวน 33 คน ยังมีชีวิตอยู่ ติดอยู่ใต้ดินลึก ...
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
34. เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนจักรกลขนาดจิ๋วเพื่ออุตสาหกรรมใน อนาคต
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
... เช่น ทองคำ หรือเงิน แล้วตกกระทบกับวัสดุพอลิเมอร์ไวแสงซึ่งมีความหนาตามต้องการ เนื่องจากแสงซินโครตรอนไม่สามารถทะลุผ่านทองคำหรือเงินได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็นเงาของลวดลายจุลภาคขึ้นที่วัสดุไวแสง ส่วนที่ถูกฉายด้วยแสงซินโครตรอนจะกลายสภาพเป็นวัสดุคงทน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... น้ำกลิ้งบนใบบัว , ผ้ากันน้ำนาโน และ Bucky Ball กระดาษ โดย คุณเวฬุรีย์  ทองคำ              เพื่อให้ครูได้มีโอกาสรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวรวมถึงการเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
36. กี่ทอผ้ายกมุก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...  โทรศัพท์ : 0 2333 3927 โทรสาร : 0 2333 3931   ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ นายดวง ทองคำซุ่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : 0 364 24175, 0 3642 2607-9 ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
37. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... นายก อบต.พ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางทองคำ อินพรหม                  ผู้ใหญ่บ้านม.2 ตำบลศรีเมืองชุม ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงาน iTAPภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการผลิตต้นแบบนวัตกรรมตู้ธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจร้านค้าทองคำ ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
... โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงาน iTAPภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการผลิตต้นแบบนวัตกรรมตู้ธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจร้านค้าทองคำ ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
... ซึ่งจัดทำด้วยทองคำ ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 น้ำหนัก 29 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตร ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่า ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป