กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. โครงการ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [ผลงานรัฐบาล, ดาวเทียม, ทรัพยากรธรรมชาติ]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
2. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ      แนวหน้า ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
...  (1) การมีมาตรการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควัน (2) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ one map และ (3) การบริหารจัดการน้ำ โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งพบว่า ประเทศไทยเจอกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความไม่สมดุลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และกับดักความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
...              ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์ ECDD ว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถนำมาศึกษาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ในการรักษาโรคหลายโรคที่การรักษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... ประเทศไทยมีการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสารในหลายๆ ด้าน และหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ          ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญคือ หญ้าทะเล และสัตว์ป่าสงวนพะยูน รวมทั้งสัตว์หน้าดินต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซึ่งความสมดุล เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เหมาะสมเข้ากับบริบทของชุมชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญคือ หญ้าทะเล และสัตว์ป่าสงวนพะยูน รวมทั้งสัตว์หน้าดินต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซึ่งความสมดุล เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เหมาะสมเข้ากับบริบทของชุมชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน และส่งเสริมการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป