กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถ่านอัดแท่ง

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ถ่านอัดแท่ง, เกษตรกรรม]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
2. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, ถ่านอัดแท่ง]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
3. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบอาหาร ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... อาทิ ไซโลเก็บข้าว  ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับชุมชน  เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เครื่องบรรจุหีบห่อ  โดยฝึกอบรมให้สมาชิกชุมชนสามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
...        การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร       การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
6. ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น(Gasificatio)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... (Sludge) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพิ่มมูลค่าเถ้าถ่านที่ได้จากเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นโดย การอัดให้อยู่ในรูปถ่านอัดแท่งได้อีกเช่นกัน           พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
7. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
... กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้า ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
8. หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของชุมชน อาทิ เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... อาทิ ไซโลเก็บข้าว  ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับชุมชน  เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เครื่องบรรจุหีบห่อ   โดยฝึกอบรมให้สมาชิกชุมชนสามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... เศษวัสดุเหลือใช้สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  เช่น  ถ่านอัดแท่ง  การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   ดังนั้น นอกจากชุมชนจะได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกแล้ว ยังมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงชีวมวล ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป