กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถังดักไขมัน

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. ถังดักไขมัน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [ถังดักไขมัน, บ้านศาลาดิน, สสนก.]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
2. ถังดักไขมัน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 6. เรือดูดเลน 7. เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ได้ (โอเอ็มอาร์) 8. ถังดักไขมันครัวเรือน 9. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 10. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน : สำหรับปศุสัตว์ และ 11. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน และพัฒนากังหันเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
... ได้เรียนรู้วิธีการทำแผนที่ การใช้ GPS และแผนที่วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
6. ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน และพัฒนาอุปกรณ์เติมออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และร่วมกันทำตลาดน้ำคลองลัดมะยมขึ้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสัญจร และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมหาศาล ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... โดยเรียนรู้วิธีทำงานของบ่อดักไขมัน 5 แบบ ได้แก่แบบยั่งยืน  แบบดูดซึม  แบบประยุกต์  แบบประหยัด  และแบบพัฒนา  ซึ่ง นางฉลวย กล่าวว่า ถังดักไขมันทั้ง 5 แบบทำให้เราได้ศึกษาคุณประโยชน์และรู้ว่าถังดักไขมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป