กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถวายพระพร

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... เป็นต้น และเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร  2) โซนไฮไลท์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงผลงานเด่นๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้ง 14 หน่วยงาน ...
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
... 2 ธันวาคม 2554      นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ ...
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
63. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ ...
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
... พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2011
ในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี รุ่นที่ 9 และโครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น รุ่นที่ 2 เข้าร่วมลงนามถวายพระพร            ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
66. ลงนามถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเริ่มปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เผยแพร่โดย: นายไววิทย์  ...
พุธ, 05 มกราคม 2011
67. รมว.วท.ลงนามถวายพระพร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553  ...
ศุกร์, 24 ธันวาคม 2010
... น้อมเกศ เจตน์ประสงค์ ถวายพระพร ยอดกษัตริย์ จักรีวงศ์        ขอพระองค์ จงทรง พระเจริญ                    ...
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2010
... ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริเวณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Royal Pavilion  โดยในโซนนี้ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ส่วน ได้แก่ จากฟากฟ้า   โดยผู้ที่มาร่วมชมงานจะได้มีโอกาสลงนามถวายพระพรออนไลน์บนจอคอมพิวเตอร์ ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
... เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ...
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป