กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถวายพระพร

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
                               รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด     กระทรวงฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
23. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เป็นการถวายพระพร ให้ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าปีที่ ๗๐ ให้สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด       อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้สถิตอยู่ภายใต้ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตาม “โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา” - ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ทูตอินเดียถวายพระพร'ในหลวง'  ข่าวสด (กรอบบ่าย) 11 ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
27. Clipping วท ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ 2 ทูตอินเดียถวายพระพร'ในหลวง'  ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารวท. ร่วมทูลเกล้าถวายพุ่มดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2016
วันที่ 1 มกราคม  2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...
เสาร์, 02 มกราคม 2016
30. Clipping วท ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ข่าวสด 1,14,15 กึกก้อง!ถวายพระพร'ในหลวง'    ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป