กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ถล่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลภาพดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจากน้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิต ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... สำรวจหาพื้นที่จุดเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อีกทั้งในช่วงนี้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดปัญหาอุทกภัย ตลอดจนดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ของกระทรวงวิทย์ จะสามารถลงไปสำรวจ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
43. “ก.วิทย์” ใช้เทคโนโลยีสมองกลเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
                จากปัญหาภัยแผ่นดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมและรองรับปริมาณน้ำฝนให้ระบายได้ทัน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
44. รมว.วท. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Italian Space Activites : COSMO - Skymed for the user community"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ดาวเทียมเรดาร์ยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร,การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม    ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
... ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศโดยฝูงบินแบบไร้คนขับที่จะเข้าไปคุมและตรวจสภาพป่า โรคภัย ดินโคลนถล่ม สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้อยู่แค่ส่วนกลาง จะมีปรากฏอยู่ในจังหวัดต่างๆ โดยเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดแรกที่จะขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... โดยเป็นการประชุมที่จบภายในวันเดียว  ช่วงเช้าได้พูดกันใน 7-8 ประเด็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ  ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยดิน ได้พูดถึงเรื่องดินถล่ม  การกัดเซาะชายฝั่ง  น้ำ พูดเรื่องน้ำท่วม ...
จันทร์, 10 กันยายน 2012
47. เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการแก้วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 ซึ่งนำเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 08 ตุลาคม 2011
... ผลงานของบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด             รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  “ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกแบบมีปีกป้องกันดินถล่ม” ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
49. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกฯ เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการจัดทำข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการจัดการบริหารน้ำชุมชน  5. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
50. ก.วิทย์ฯ จับมือมหาดไทย เปิดตัวคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อนำไปใช้ในการแจ้งเตือนภัยกับพี่น้องประชาชน และวางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และดินถล่ม ทั้ง 5 จังหวัดนำร่อง และในพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น ในกรณีภาคใต้ขณะนี้ ซึ่งทาง ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป