กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตราสัญลักษณ์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ตราสัญลักษณ์, เฉลิมพระเกียรติ, เฉลิมพระชนมพรรษา]  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
Tags: [ตราสัญลักษณ์, เฉลิมพระเกียรติ, 84 พรรษา, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011
        สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... ร่วมเรียนรู้ เป็นการปลูก ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส ดังนั้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้พิพิธภัณฑ์ฯ ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
           สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
... จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Thai Delicious” เพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย   ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาศยา ศิริเอาทารย์ โทรศัพท์ 0-2644-6000 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นประธานในพิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011
    ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ------------------------------------------- ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011
... จำนวน 610 ราย จาก 278 หน่วยงานทั่วประเทศ พร้อมทั้ง มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่ผู้แทน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป