กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตรวจเยี่ยม

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ตรวจเยี่ยม, ปส., สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปส., 6 ก.พ.58]  ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [มว., ตรวจเยี่ยม]  ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
Tags: [ตรวจเยี่ยม TCELS, 8 มค 58]  ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สทน.]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ตรวจเยี่ยม, กรมวิทยาศาสตร์บริการ]  ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มอบนโยบาย, สทอภ., ตรวจเยี่ยม, วิดีโอ, video, SKP]  ...
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
Tags: [นายก, ตรวจเยี่ยม, อพวช., หารือ, งานวิจัย, 9 เม.ย.57]  ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
Tags: [ทรัพย์สินทางปัญญา, วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ, ตรวจเยี่ยม]  ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2013
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สวทช, 9 สิงหาคม 2556]  ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป