กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดีเด่น

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. Cilpping วท ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 5 ‘วิษณุ’มอบรางวัลดีเด่นของชาติ  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
52. Clipping วท ประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 คอลัมน์ ข้าราษฎร บุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นแห่งชาติ 57      ...
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
53. Cipping วท ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผลงานดีเด่น     กรุงเทพธุรกิจ 9  ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
... เนื่องในโอกาสรับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557      ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
...       ในโอกาสนี้แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นที่ได้รับจากการดำเนินงาน ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
56. 2 นักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2557
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
     ทุกปีจะมีการตัดสินรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ใหม่ของโลก ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
        เวลา 18.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
... "นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557" และร่วมสนทนาพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำพาไทยออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
... และสำหรับการมอบรางวัลมีทั้งหมด 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 5 รางวัล , รางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ...
ศุกร์, 26 กันยายน 2014
60. วท.จัดงานยกย่องนักวิจัยไทย สร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายสมชาย  เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน เพื่อยกย่องความสามารถการทำงานวิจัยเพื่อส่วนรวม ให้แก่นักวิจัยของประเทศไทย ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป