กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดีเด่น

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... และงานปีนี้เน้นยกระดับคุณภาพชีวิต Nuclear for Better Life นำทัพผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 130 ผลงาน กว่า 10 ประเทศทั่วโลก นำเสนอภายในงาน พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ผลงานเยาวชนและนักวิจัยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 15 TCDC เผยแทรนด์วัสดุ 2016มอบรางวับวัสดุดีเด่น ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
...  และการประกาศผลและมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น Young Nuclear Scientist Award   งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์หรือ International Nuclear Science and Technology Conference ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
...  ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
25. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โลกวันนี้ 10 TCDCมอบรางวัลวัสดุดีเด่น    ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ มุมข้าราชการ ข้าราชการดีเด่น   กรุงเทพธุรกิจ 7  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556 ประเภททีม จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” 2557 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... ส่งผลให้ ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าทีมวิจัย ได้รับโล่พระราชทานนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่น ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
     2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน / ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อัสสัมชนิกดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญ ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
         วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป