กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดีเด่น

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ข้าราชการดีเด่น, วันข้าราชการพลเรือน]  ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
2. 2 นักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2557
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [นักเทคโนโลยีดีเด่น, ปลาเก๋า, ปลากะรังจุดฟ้า, ปลาเก๋าเสือ, ปลาหมอทะเล, ลูกปูม้า, ปูกระป๋อง, หล่อโลหะแบบสเลอร์รี่, สเลอร์รี่, Slurry]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
Tags: [รางวัลนักวิจัย, งานเลี้ยง, นักเทคโนโลยีดีเด่น, นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่, 21 ต.ค.57]  ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รางวัล, สุนทรพจน์, นักเทคโนโลยีดีเด่น, นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่, วิดีโอ, video]  ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
Tags: [นักเทคโนโลยีดีเด่น]  ...
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
Tags: [รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2011
Tags: [นักเทคโนโลยีดีเด่น]  ...
พุธ, 20 ตุลาคม 2010
Tags: [นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2010
Tags: [สิ่งประดิษฐ์, นักประดิษฐ์, นักวิจัยดีเด่น]  ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [โลหะวิทยา, นักโลหะวิทยาดีเด่น]  ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป