กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดาวเทียม

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
42. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามพื้นที่ไฟป่า   ...
อังคาร, 22 มีนาคม 2016
... เแล้วนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาในสมการ เพื่อแก้ปัญหาโดยมีจุดเน้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหลายหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการเชื้อเพลิง ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมและ GIS ในการจัดทำข้อมูล รายงาน และแผนที่ อาทิ แผนที่จุดความร้อน (Hot Spot) แผนที่แสดงไฟป่าและคาดการณ์กลุ่มหมอกควัน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... นอกจากนี้ ผู้แทน สทอภ. ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้ วทน. สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่าใน 2 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาภัยแล้ง สทอภ. ได้จัดทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ จากการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนืออย่างเป็นเอกภาพ   นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... 24 มีนาคม 2559 ครบรอบ 37 ปี (ออกอากาศทาง ช่อง MCOT ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.01-13.04 น. และติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง Most ch.)      ทั้งนี้ วท. กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
48. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B2 คัดบริษัทยิงดาวเทียมธีออส2   ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
... 30 แห่ง นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS ใช้สำรวจข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... device) ที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมนำทางและกล้องถ่ายภาพที่พัฒนาจากเทคโนโลยีอวกาศ และในขณะนี้ประเทศไทยก็ได้ใช้ประโยชน์จากอวกาศในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจ การแสวงหาทรัพยากร การวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป