กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดาวเทียม

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 8
21. การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, ธีออส, THEOS, ดาวเทียม, GISTDA]  ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
22. ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [สืบค้น, ดาวเทียม, CUDOS]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [สทอภ, ดาวเทียมธีออส, THEOS]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
24. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เปิดตัว, ข้อมูลดาวเทียม, THEOS, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
25. นิทรรศการดาวเทียมธีออส ในงาน "ปากเกร็ดนิทรรรศ'51"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ปากเกร็ดนิทรรรศ, ดาวเทียมธีออส]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
26. 10:30 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม
(EventList / รัฐมนตรี / 10:30 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม)
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส (รอยืนยัน)  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
27. สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส
(EventList / สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส)
สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
28. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ชงนายกฯเคาะ'บริหารกิจการดาวเทียม'     มติชน (กรอบบ่าย) 1,11  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ประเทศไทยมีการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสารในหลายๆ ด้าน และหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ          ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป