กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดาวเทียมธีออส

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ , การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากดาวเทียมธีออส ในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ทั่วประเทศ ปี 2552/53 , การสาธิตผงไหมฉายรังสีและอาหารฉายรังสี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ...
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
12. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
...      - การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท สาขาผลงาน :  การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ชื่อผู้ผลิตผลงาน : โครงการดาวเทียมธีออส สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
13. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
14. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วว.เองก็พยายามค้นคว้าและวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ให้ได้มากขึ้น และนักวิจัยที่เป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งสำรวจค้นคว้าและวิจัยเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น พร้อมกับทีมงาน       ปิดท้ายด้วยปฏิทินภาพจากดาวเทียมธีออส ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... ขณะนี้ กำลังพัฒนาและกำลังจะเสนอให้พิจารณาทำเรื่องคลื่นอื่นๆ ด้วย เช่น Walkie Talkie การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษามาลายู  จัดค่ายสำหรับเยาวชน หรือ จัดทำข้อมูลดาวเทียมธีออสพื้นที่ภาคใต้  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
... สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... เครื่องแปรภาษามลายู  ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS)  และระบบโทรมาตรในการวัดปริมาณน้ำฝน  เพื่อบริหารจัดการนำในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาลช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะแม่บ้านตำรวจทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจให้บริการ” เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการดาวเทียมธีออส  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... (สทอภ.) ภายใต้ “โครงการดาวเทียมธีออส ”  จัดการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์ผู้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... และระบบต่างๆ ของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป