กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดาราศาสตร์ บันดาลใจ

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, คืนความสุข, เยาวชน, ท้องฟ้าจำลอง, กระทรวงศึกษาธิการ, ดาราศาสตร์ บันดาลใจ, สนุกวิทย์ สนุกคิด, สภาวะไร้น้ำหนัก, เครื่องฉายดาวไซซ์ส]  ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
2. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร  รายละเอียดดังนี้ 1)      นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ชุด ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...            1. นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดแสดง 6 เดือน เริ่ม 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการกึ่งถาวร เรื่อง “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดแสดง 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
... 1) นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ”  จัดแสดง 6 เดือน เริ่ม 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความตื่นเต้น สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา ...
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป