กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดัชนี

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
Tags: [ดัชนีข่าววันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558]  ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
2. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
Tags: [ดัชนีข่าววันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558]  ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
3. พิธีมอบรางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิธีมอบรางวัล, ดัชนีความโปร่งใส่, ดัชนี, ความโปร่งใส]  ...
ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013
4. การจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, การจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
5. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,17 ดัชนีหุ้นไทยหนุน-แจงนโยบายกระจายเสี่ยง ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...    ดร.กิติพงค์ฯ กล่าวทิ้งท้ายในเรื่องดัชนีชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีในปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่42 โดยเลื่อนอันดับขึ้นมาจาก 44 ว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจคือ สถิติด้านไอซีทีในปี 2558 ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... ทองขัน กับโครงงาน “แมงแคง...ดัชนีแห่งความอุดมสมบูรณ์” รวมทั้งเยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 5 ทีม ก็จะได้ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป           ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม มากกว่า 5 แสนล้านบาท จาก 193 คดี แม้ว่าผลสำรวจสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยนั้น โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยในปี 2558 ดีที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา - ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นโลก ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 3 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สาหร่าย-ดัชนีชีวภาพ    ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... (สวทน.) ได้ประกาศผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติและดัชนีชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา มีจำนวน ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป