กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดอกเบี้ย

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และราคาจูงใจที่เหมาะสม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดเวลาในกระบวนการตรวจรับรองแปลงเมล็ดพันธุ์ (GAP seed) โดยให้สถาบันการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก (สนช.) ผ่านโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ...
อังคาร, 22 มกราคม 2013
... ในการสร้างแรงจูงใจลดดอกเบี้ยและลดหย่อนภาษี 300% ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายในงานวิจัยและพัฒนา  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ผ่านกลไกนี้ อย่างทั่งถึง       ผู้เผยแพร่ข่าว ...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2012
... และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต่อยอดรวย ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี” ตลอดจนการจัดแสดงบริการสนับสนุนต่าง ๆ ของ สวทช. แก่ภาคเอกชน อาทิ การร่วมลงทุน (NIC) เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (CD) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ (BIC) ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
... 4. ลดภาระการส่งดอกเบี้ยในแต่ละเดือน   ผลจากการก่อสร้างได้รวดเร็ว นอกจากนั้นอาคารที่ทำการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน ยังสามารถช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อน  ด้วยการลดปริมาณในการใช้เหล็ก  ปูนซีเมนต์  ...
พฤหัสบดี, 02 กันยายน 2010
46. นมพร้อมดื่มที่มีเมลาโทนินสูง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่มากนักมาช่วยสนับสนุน  ทำให้เราประสบความสำเร็จ และเป็นโครงการที่ทางภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอยากให้ขยายโครงการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต  ซึ่งโครงการ iTAP ก็ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายกฯ ...
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
47. "Good Grace"... สบู่อินทรีย์มาตรฐานโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
...      โดย สนช. ให้การสนับสนุนทางด้าน "นวัตกรรมดี..ไม่มีดอกเบี้ย" ในโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น 12,200,000 บาทนับเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่อินทรีย์ระดับประเทศ โดยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... “โครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย  ...
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
... (ธกส.) จัดทำวงเงินสินเชื่อสำหรับปล่อยกู้ให้กับชาวไร่อ้อยปีละ 1 พันล้านบาท ในระยะเวลา     3 ปี (2553-2555) รวม 3 พันล้านบาท โดยขอให้คิดดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษให้กับชาวไร่อ้อย นำไปจัดซื้อรถตัดอ้อยมาใช้ในไร่อ้อยของตนเอง ...
อังคาร, 27 เมษายน 2010
... สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”สำหรับการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการส่งออก จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป