กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดอกเบี้ย

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำนวนมากกว่า 45 ล้านบาท ให้แก่ หจก. สามารถ เกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... การให้บริการสนับสนุนทางการเงิน อาทิ กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ภาคเอกชน และการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อหักลดหย่อนภาษี โดยผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
... และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” จำนวนทั้งสิ้น 39 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 34.39 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 340.25 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานใหม่ และการขยายโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวในวงกว้าง ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
...  ที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกลไกเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
35. ก.วิทย์ฯ จัดงานเทคโนมาร์ท ในงาน "IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"  โครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านการเงินจาก สวทช. ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  ...
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
36. สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการคืนภาษี R&D 200% การร่วมลงทุน บริการขยายสิทธิ BOI ตามมาตรการ STI  เป็นต้น  ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
37. ก.วิทย์ฯ สวทช. ชู 6 นวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น               ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในด้านเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีในทุกด้าน ให้มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งในปีนี้ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
39. รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1,013 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนประมาณ 897 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 16,421 ล้านบาท ผ่านกลไกการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงิน ได้แก่ โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย ...
จันทร์, 19 สิงหาคม 2013
... โดยล่าสุดเป็นการส่งเสริมพัฒนา ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน และโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินรวม ...
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป