กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดอกเบี้ย

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจนวัตกรรมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินพันธมิตร ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว คนที่อยู่ในกระบวนการก็เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อมทั้งสิ้น   - เรื่องมาตรการทางการเงินคงทราบแล้วว่า มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ใช้เป็นเงินหมุนเวียนวงเงินรวมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
... ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับ A และ B คือมีผลประกอบการที่ดี ดีมากกองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีแรกนั้น จะปลอดภาระดอกเบี้ย เพื่อให้พี่น้องประชาชน ไม่ต้องกังวลในการจ่ายคืนหนี้ในช่วงแรกที่นำเงินไปลงทุน ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การยกเว้นภาษี 300% การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น ในส่วนการสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... พิเศษสำหรับผู้ประกอบการรับสิทธิสนับสนุนจากภาครัฐภายในงาน เช่น คูปองนวัตกรรม การสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม วันที่ 29 ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
... และหน่วยงานพันธมิตร อีกมากมาย และบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจ การร่วมลงทุน การให้คำปรึกษาเทคนิค เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการยกเว้นภาษี 300% ตลอดจนโซนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีราคาพิเศษจากผลงานของ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
... (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA)          3.) Financial Zone โซนสถาบันการเงินที่ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME อาทิ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ASTIF)  2.1 ที่ประชุมรับทราบว่าสถานะเงินกองทุน ณ วันที่ 31 เมษายน 2558 มีเงินจำนวน 11,448,370.46 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงินดอกเบี้ยที่สามารถใช้สนับสนุนกิจกรรมของ ASEAN COST และคณะอนุกรรมการ จำนวน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... การให้บริการสนับสนุนทางการเงิน อาทิ กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ภาคเอกชน และการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหักลดหย่อนภาษี โดยผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย ...
จันทร์, 20 เมษายน 2015
30. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... โดยอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรม ดังเช่น หจก.สามารถเกษตรยนต์ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. จำนวน ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป