กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดอกเบี้ย

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
Tags: [แถลงข่าว, โครงการ, ลงนาม, iTAP, นวัตกรรม, ตู้ QBic, ทองคำ, โครงการ, ตู้รับชำระ, ดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
... ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ตามที่ สนช.เห็นสมควร แก่ธนาคารเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ การร่วมลงทุน หรือการขอสินเชื่อจากธนาคาร ตลอดจนให้การสนับสนุนภายใต้บันทึกความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
5. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
6. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
7. วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  กระทรวงการคลัง            ดร.ลักษมี   ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธ.ก.ส. จำนวน 500,000 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้ หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลดลง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการชั่วคราว ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  B4 สนช.สร้างเถ้าแก่ใหม่ ดอกเบี้ย0%ระยะ3ปี     ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... พร้อมร่วมกันกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 สตางค์ ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี เพื่อสร้างโรงงานแปรรูป และขอรับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.อาซีซัน ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป