กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฐานข้อมูล

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... ประเทศไทยมีระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. พัฒนาระบบเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
32. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เปิดกว้างในกรอบการศึกษาสะเต็มนอกระบบ  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนการผลักดันให้ไทยเป็น Wildlife Health Center ในภูมิภาค      8 มีนาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี / ทั้งฝ่ายไทย ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" เพื่อจัดทำแผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลกลางในการประเมินผลผลิตของเกษตรกร และการคาดการณ์ภัยพิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภัยแล้งและน้ำท่วม ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
...           นอกจากนี้ ได้แนะนำผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Geographical ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
        วันนี้17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
            หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
... เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทยโดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆและผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย อาทิ กระทรวงการคลัง ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักงาน และสภาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้น นำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการสืบสวน สอบสวน รวมทั้งวางมาตราการในการป้องกัน         การวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีทางเซลล์พันธุศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
  ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.30 - 12.00 น.   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
40. Clipping วท ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 22 บูรณาการหน่วยงานรวมฐานข้อมูลเกษตรกร   ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป