กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฐานข้อมูล

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
11. ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, งานวิจัย, วิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
12. Journal Link
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [Journal, ฐานข้อมูล, วารสาร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
14. ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 2 ครั้ง จะมีการนำมาอภิปรายผล และใช้เป็นฐานข้อมูลให้นักวิทยาศาสตร์นำไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป   ข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ ฉลาดคิด ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง'ฟาร์มเมอร์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
17. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ก.วิทย์ และสรอ. พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรสู่ Farmer ONE กรุงเทพธุรกิจ 9  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
18. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร     สยามรัฐ 6  ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
19. Clipping วท ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 7 ก.เกษตรฯ จับมือ ก.วิทย์ และ สรอ. พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรสู่ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของ ผู้สูงอายุ       ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป