กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฐานข้อมูล

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [STI, งานวิจัย, นวัตกรรมบนฐานข้อมูล]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
Tags: [วิดีโอ, คลิป, ฐานข้อมูลน้ำ]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ห้องปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, วีระพงษ์ แพสุวรรณ]  ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
Tags: [MOU, ทหารเรือ, ระบบฐานข้อมูล, STDB]  ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
5. ฐานข้อมูลแก้วและกระจก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, แก้ว, กระจก, สืบค้น, ข้อมูล, บริการ, วัตถุดิบ, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
6. ฐานข้อมูลเซรามิก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, เซรามิก, ทุน, สืบค้น, อุตสาหกรรม, บริการ, ข้อมูล, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
7. ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, ผลงาน, ตีพิมพ์, วิทยาศาสตร์, นักวิจัย, Science Citation Index, สำรวจ, ทุน]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
8. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญ, สวทช., บริการ, ทุน, วิทยาศาสตร์, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
9. ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, นักวิจัย, วิทยาศาสตร์, นักเรียนทุน, ก.พ., สวทช., ข้อมูล, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
10. ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, วิทยานิพนธ์, วิทยาศาสตร์, ข้อมูล, ทุน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงาน, รัฐบาล, บริการ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป