กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ญาดา มุกดาพิทักษ์

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ASEAN Talent Mobility, สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ญาดา มุกดาพิทักษ์, ภูเก็ต]  ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ญาดา มุกดาพิทักษ์, หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... กระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รักษาการเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นประเด็นยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
4. Clippingวท ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 6 ภาพข่าว ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์    ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015   ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... วทน.กับต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือด้านไอทีกับเกาหลีใต้ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับประเทศบราซิล เป็นต้น       ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สวทน. ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
7. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการฯ รักษาการ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับ Dr.Alexander A. Lim หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
... โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.เมธี พยอมยงค์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของรัฐบาล” โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... ของรัฐบาล” โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการ สวทน. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป