กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ซินโครตรอน

ทั้งหมด 90 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
71. Clipping วท ประจำวันที่ 23 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 แสงซินโครตรอน ไขความลับแบตเตอรี่ลิเทียมยุคใหม่ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
72. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 63 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
73. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (2)   มติชนสุดสัปดาห์  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
74. Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 9 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)      ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน -------------------------------------            ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
76. Clipping วท ประจำวันที่ 20 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH ซินโครตรอนไขความลับลิเทียมแบตฯ     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
77. Clipping วท ประจำวันที่ 15 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 63 ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
78. Clipping วท ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชนสุดสัปดาห์ 31 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
79. Clipping วท ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชนสุดสัปดาห์ 7 ซินโครตรอน เปิดใช้ห้องสะอาด (Clean ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
80. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 ซินโครตรอน เปิดใช้ห้องสะอาด (Clean room)    ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป