กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ซินโครตรอน

ทั้งหมด 90 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 9
51. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน     บ้านเมือง 6  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา ผอ.ซินโครตรอน    ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีห้องปฏิบัติการแสงสยามถือเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ด้วยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแสงขั้นสูงสำหรับรองรับงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
54. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 63 ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
55. แสงซินโครตรอน กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
56. พัฒนาการของแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
57. การผลิตแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
  ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เผยแพร่ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
59. Clipping วท ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 63 ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (8) ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
60. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  Siam Photon ปริทัศน์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(7)    กรุงเทพธุรกิจ  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป