กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชุมชน

ทั้งหมด 92 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
... รางวัลนี้ทำให้ทีมของตนตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาภูมิใจมาก ที่สามารถทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกเอ่ยขึ้นบนเวทีนี้อีกครั้ง       ส่วนนางสาวรุ้งลาวัลย์ฯ อีกหนึ่งสมาชิกของทีมกล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากความตั้งใจของตนและเพื่อนที่ต้องการจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมในชุมชน ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
72. Clipping วท ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12 วท.ชู"สยาม-นิมมานฯ"ชุมชนสตาร์ตอัพใหม่    ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
73. Clipping วท ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แลกชุมชนเปื้อนพิษ    มติชน (กรอบบ่าย) 7  ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... รวมถึงยังต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการงานทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังมีกลไกในการร่วมรับความเสี่ยงกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกของ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
...          รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น อยู่หลายภาคส่วน ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
...  ผ้าฝ้ายดอกเปลือย ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก (หมี่โคราชห้าดาว) ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดา ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”  ภายใต้การดำเนินงานของของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
79. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
80. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป