กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชุมชน

ทั้งหมด 92 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
... ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญคือ หญ้าทะเล และสัตว์ป่าสงวนพะยูน รวมทั้งสัตว์หน้าดินต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซึ่งความสมดุล เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เหมาะสมเข้ากับบริบทของชุมชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญคือ หญ้าทะเล และสัตว์ป่าสงวนพะยูน รวมทั้งสัตว์หน้าดินต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซึ่งความสมดุล เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เหมาะสมเข้ากับบริบทของชุมชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... การระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และเกษตรกรชุมชน ในเวทีส่วนภูมิภาค จะช่วยให้เห็นถึงความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่โดยอาศัยองค์ความรู้ทาง ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
64. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ลุยจัดการน้ำระดับชุมชนหนุนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลน้ำตำบล-ร่วมบริหารจัดการ   แนวหน้า  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งเป็นการสอดรับกับโครงการ Food Innopolis ซึ่งเป็นหนึ่งใน super cluster ของรัฐบาล การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด (Zero Waste) และนอกจากนี้ก็ยังที่จะไม่ลืมในการใส่ใจชุมชน โดยการจับมือกับพันธมิตร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
...  นอกจากนี้ การทำงานในที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมบำรุงหรือการติดตั้งงานบนที่สูงของหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
... 200,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นำร่องพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมขยายผลโครงการสู่สถานศึกษา/ชุมชนทั่วประเทศ หวังสร้างประโยชน์ มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมให้สถานการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
68. Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 8 รบ.บิ๊กตู่ ปิดฉากเหมืองทอง แก้รอยร้าวชุมชน ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งคุณภาพสูงระดับชุมชน เป็นต้น”“การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราในครั้งนี้ เอ็มเทคมีภารกิจและความรับผิดชอบหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและการผลิตยางพาราตลอดกลางน้ำจนถึงปลาย ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
70. Clipping วท ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 8 รบ.บิ๊กตู่ปิดฉากเหมืองทองแก้รอยร้าวชุมชน  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป