กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชุมชนไร้ของเสีย

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ชุมชนไร้ของเสีย]  ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
... โครงการวันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงมาสนับสนุนสิ่งที่ชาวบ้านคิดและทางจังหวัดกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ คือ ชุมชนไร้ของเสีย  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานตรงนี้  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
3. รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพวกท่าน  พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของพวกท่านเกี่ยวกับโครงการสำคัญของกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  คือ โครงการชุมชนไร้ของเสีย  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  ...
อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2010
(25 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่แรก ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
5. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการเกษตรทั้งปี ลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง                         3.  ชุมชนไร้ของเสีย  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
6. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับ ลำดับที่ 10) บ้านเกาะกลาง จ.กระบี่ นั้น จะดำเนินงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นดำเนินการให้เป็นชุมชนไร้ของเสีย                     ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... และบ้านหนองมัง  จ.อุบลราชธานี) รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                  8) หมู่บ้านชุมชนไร้ของเสีย ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
(25 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่แรก โดยเน้นต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป