กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวมวล

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... (ชั้น 3) การวิจัยพัฒนาสาหร่าย/ ศูนย์จุลินทรีย์ (ชั้น 2) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อาคารชีวมวล ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ณ อาคารเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ การวิเคราะห์/ ทดสอบระบบรางรถไฟ ณ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ...
อังคาร, 01 ตุลาคม 2013
52. รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการศูนย์รสชาติอาหารไทย โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ โครงการพลาสติกชีวภาพ ครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการพลังงานทดแทนจากชีวมวล โครงการไบโอเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โครงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ ...
จันทร์, 19 สิงหาคม 2013
... นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงานชีวมวลดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
54. เปิดวิสัยทัศน์ ก.วิทย์ฯ พร้อมดันพลาสติกชีวภาพ สู่มาตรฐานอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรด้วย  มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน สิ่งใหม่ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและมีการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับต่างประเทศเพื่อใช้กับวัตถุดิบชีวมวลของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... วว. จะนำมาแสดงและจำหน่าย ในงานฉลองครบรอบสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานจะพบกับโชว์นิทรรศการ ผลงานวิจัยราคาพิเศษ และการสัมมนาวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชีวมวล ...
อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013
... พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ โดยฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร พลังงานชีวมวล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) และการจัดทำร่างความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 06 เมษายน 2013
57. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 15) แผนงานยกระดับ SME ไทย  ในการสร้างและทดสอบเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive  16) แผนงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 17) แผนงานการขยายผลการผลิตพลังงานและผลิตภัณฑ์จากชีวมวล ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
58. สนช. - TIBA – กลุ่ม ปตท. เปิดงาน InnoBiopast 2013
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และกล่าวเน้นว่า “ ประเทศไทยจะเป็นแหล่งการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ดี เนื่องจากมีชีวมวลเป็นจำนวนมากที่จะสามารถนำมาใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ อีกทั้งประเทศไทยมีนโยบายของภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
... เป็นแก่น เน้นการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์เขตร้อน อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เอทานอลและชีวมวล  เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกน  จะเน้นเรื่อง ยางพารา  ปาล์ม และไบโอดีเซล  ...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2012
... พัฒนาและจัดทำต้นแบบที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์ในโรงผลิตไฟฟ้า ณ ห้องฟอร์จูน 1 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป