กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวมวล

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สนช.) ส่งของขวัญแก่เกษตรกรภาคใต้จ.ตรังด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนส่งเสริมอาชีพการปลุกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชุมชนและสามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งมาจำหน่ายได้ในราคา ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
  โครงการนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง(wood pallet) สำหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ที่มีแหล่งกำเนิดทั้งจากวัตถุดิบชีวมวล วัตถุดิบทางการเกษตร หรือสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งอาจจะเป็นสารตามธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ก็ได้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้ว ได้รับการรับรองว่าเป็นคาร์บอนที่มาจากวัตถุดิบชีวมวล  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานในอาคาร, นโยบายและระบบการใช้พลังงาน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
45. เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM)
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
...  รองรับขยะชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน 5) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จ. พังงา  รองรับขยะชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน       นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
เมื่อปีที่ผ่าน มีการตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet หรือ biomass pellet) จนหลายๆ คนในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหารือกันอย่างคึกคัก หากสืบหาที่มาของปัจจัยหลักของเหตุการณ์นี้ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
47. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นวงเงินสนับสนุน 46.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
... หรือผลิตเป็นไฟฟ้าชีวมวลได้     เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ เผยแพร่โดย   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์      ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
49. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) 17.    เครื่องอัดแท่งชีวมวล 18.    เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยยางพารา ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
... โดยเฉพาะพลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและการดูแลกลุ่ม OTOP 3.    จังหวัดเชียงรายสนับสนุนการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 4.    จังหวัดลำพูนสนับสนุนโครงการลำใย ด้านประสิทธิภาพภายใต้การผลิตและคุณภาพ ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป