กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวมวล

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Energy (DOE) ได้เสนอประเด็น Hydropower เป็นโครงการหลักในการเจรจาโดยอ้างถึงความร่วมมือที่ต้องการสานต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีความสนใจทางด้านพลังงานชีวมวล ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (เอ็มเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นที่นำโดยมหาวิทยาลัยเกียวโต โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานเรื่อง “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง” ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  ด้านระบบนิเวศน์ในระดับสากล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช...สถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่ต้นแบบ  อีกทั้งมุ่งผลักดันงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงานชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ยังได้จัดแสดงโมเดล “โรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1 MW” ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ระหว่างผู้ลงทุน ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... Biomass ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยพลังงานด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม-ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานอินทรีย์วัตถุทั่วไป เช่น กากอ้อย กากข้าวโพด มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... อ้อย น้ำตาล และพลังงานชีวภาพ หลากหลายรายการ เช่น รถตัดอ้อย รถม้วนใบอ้อยเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายในงานระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม / ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... สนใจพร้อมทำสัญญาสั่งซื้อเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง มูลค่า 160 ล้านบาท นอกจากนี้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีประจำวันที่สามของการจัดงาน จำนวน 143,790 บาท รวม 3 วันเป็นเงินมูลค่า ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วย  ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องสถานภาพการพัฒนาพลังงานชีวมวล โดย คุณทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข ผู้จัดการบริษัท Zero Waste ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป