กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวภาพ

ทั้งหมด 83 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 9
31. แถลงข่าวความสำเร็จงานวิจัยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
(EventList / รัฐมนตรี , นว. / แถลงข่าวความสำเร็จงานวิจัยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ)
งานแถลงข่าวความสำเร็จงานวิจัยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เอ็มเทค และความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า เวลา 14.30 น. ผู้ประสานงาน : คุณใหม่ 08 1837 7472  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
32. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
          สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่เอื้ออำนวยต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพประกอบกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
33. 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์"
(EventList / รัฐมนตรี / 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์")
10:30 กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการสนับสนุน "โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด" ระหว่าง ทส. กับ วท. (มอบที่ปรึกษาสันติ) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
34. Clipping วท ประจำวันที่ 3 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 5 ซีพีเอฟ ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ...
จันทร์, 05 กันยายน 2016
35. Clippingวท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Life พลังงานชีวภาพทางเลือกแห่งอนาคต   โพสต์ทูเดย์ B4  ...
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
... ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ คิดเป็นจีดีพีสูงสุดประมาณ 2 ล้านล้านบาท แต่กลับมีสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาเพียงร้อยละ 0.2 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
37. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาวและไทย โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
39. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัสดุอ้างอิงภายใต้เครื่องหมายการค้า TRM เพื่อลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ ในขณะที่ความต้องการวัสดุอ้างอิงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ที่หลากหลายมีมากยิ่งขึ้น  ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
... สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับสังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป