กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวภาพ

ทั้งหมด 83 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 9
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, ชีวภาพ, สเต็มเซลล์, Stem Cells, เซลล์ต้นตอ, การแพทย์, ทิพย์อาภา ภูวนัตตรัย]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
Tags: [พลาสติก ชีวภาพ เอ็มเทค]  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
Tags: [ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, รัฐมนตรี, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิจัย, พลาสติก, ย่อยสลาย, ชีวภาพ, PLA]  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
Tags: [ถุงพลาสติก, ชีวภาพ, ขยะอินทรีย์]  ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
25. หมู่บ้านพลังงานชีวภาพ
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, bio, energy, พลังงานชีวภาพ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ปาฐกถา, สัมมนา, อุตสาหกรรม, พลาสติกชีวภาพ, มันสำปะหลัง]  ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
Tags: [พลาสติกชีวภาพ, สำนักงานนวัตแห่งชาติ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
28. ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สิ่งประดิษฐ์, วิทยาศาสตร์, ก๊าซชีวภาพ, พีวีซี]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
29. "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ" คว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นวัตกรรมแห่งชาติ, นวัตกรรม, บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ]  ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
30. ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ
(EventList / รัฐมนตรี / ประธานพิธีเปิดและร่วมฟังบรรยายพิเศษ)
เรื่อง Chemical  Metrology and its Impact on Innovation Trade and Quality of Life ผู้ประสานงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 0 2577 5100 ต่อ 2201  ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป