กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชิ้นส่วนระบบราง

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [การบริหารจัดการน้ำ, ปัญหาไฟป่าหมอกควัน, ชิ้นส่วนระบบราง]  ...
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
 
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
... (รฟท.) รถไฟฟ้าในเมือง (รฟม.) รถบรรทุกเล็ก (รถกระบะ) และรถบรรทุกใหญ่ (รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์) ชิ้นส่วนระบบรางที่ วว. สามารถให้บริการได้ เช่น หมอนคอนกรีต รางรถไฟ รอยเชื่อมราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ชุดประแจทางหลีก ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2)  "Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing") ระหว่างวันที่ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางหรือชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ  ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมาวางระบบรถไฟ หน่วยงานบริหารการเดินรถไฟ  หน่วยงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟ ฯลฯ        การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
...  ​    การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทยอย่างยั่งยืนจะต้องพิจารณาส่งเสริมมาตรการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในหลายเรื่อง อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม สนับสนุนชิ้นส่วนระบบรางที่ผลิตได้ในประเทศไทย ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
8. วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Green technology การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด และงานบริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ      นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ วว. ซึ่งให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ อาทิเช่น หมอนรถไฟ รางรถไฟ  เครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟ  ชุดกันตกราง  ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... (TOR) มาตรฐานทดสอบในประเทศและมาตรฐานสากล  โดยการดำเนินงานของ วว นั้นได้มุ่งเน้นไปที่งานทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบรางเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยทั้งขนาดกลางเล็กและขนาดใหญ่ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนระบบรางได้อย่างมีมาตรฐาน ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป