กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชิลี

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [เหมืองแร่, ถล่ม, ชิลี, ภัยพิบัติ]  ...
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
... ๆนั้น กำลังดำเนินการอยู่หลายประเทศที่เกี่ยวข้องก็มีความก้าวหน้าทั้งตุรกี ชิลี อาเซียน+6 จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กำลังเดินหน้าอยู่ในเรื่องเหล่านี้ อีกไม่กี่วันผมต้องไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะร่วมมือกันอย่างไรกับประเทศต่าง ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือขายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติของ สดร. ที่ตั้งอยู่ ณ ชิลี จีน ออสเตรเลีย และเม็กซิโก เชื่อมต่อท้องฟ้ารอบโลกให้คนไทยศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชม. และท้ายสุดกับการเปิดตัวอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  รวมถึง เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติของ สดร. ที่ตั้งอยู่ ณ ชิลี จีน ออสเตรเลีย และเม็กซิโก เชื่อมต่อท้องฟ้ารอบโลกให้คนไทยศึกษาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชม. ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
... ค้นคว้าวิจัยโดยใช้กล้อง และโดยใช้เครือข่ายที่เรามีอยู่ ที่ดอยอินทนนท์ หรือ ในภูมิภาค หรือในประเทศชิลี เด็กไทยทุกคนสามรถเข้าถึงข้อมูลได้ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ หลักฐานคือวิจัยดาราศาสตร์มีโอกาสไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ...
จันทร์, 06 เมษายน 2015
... เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และความตื่นตัวทางดาราศาสตร์สู่สาธารณชนในวงกว้าง จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ชิลี บราซิล อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดที่สิงคโปร์ ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
9. สดร. เผยภาพดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เข้าใกล้โลก 26 มกราคม นี้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพถ่ายเคราะห์น้อย 2004 BL86 โดยกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ของสถาบันฯ ณ สาธารณรัฐชิลีเช้าวันที่ ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ประเทศสาธารณรัฐชิลีภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย North Carolina โดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป