กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชาสมุนไพร

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

1. ชาสมุนไพร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, ชาสมุนไพร]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... 2/2558 ซึ่งภายในร้านมีสินค้าหลากหลายแบบให้เลือกซื้อ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมวกสานจากไม้ไผ่ ชาสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองอย่างแคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
3. ชาสมุนไพร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้น้ำร้อนลวกเพื่อยับยั้งเอนไซม์ในตัววัตถุดิบ จากนั้นนำไปผ่านความร้อนโดยการคั่ว และอบใหเ้หลือความชื้นในผลิตภัณฑ์น้อยจนจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญในผลิตภัณฑ์ได้และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป