กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชาวสวน

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. วศ./ก.วิทย์ วิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มะม่วง, น้ำดอกไม้, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สารเคลือบผิว, ผลไม้, เกษตรกร, ชาวสวน, สูตร F001, เชื้อราคอลเลคโตตริกัม, Colletotrichum, gloeosporioides]  ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
2. "กำลังใจ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ถึงเกษตรกรชาวสวนยางควนกาหลง"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมซึ่งทำด้วยแผ่นยางพารา ความว่า "ขอชื่นชมความพยายามของสหกรณ์ในการแปรรูปยาง รัฐบาลยินดีสนับสนุนเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถพัฒนา มีรายได้อย่างยั่งยืน" ข่าวโดย : เทียรทอง ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
...  นอกจากนี้ อยากเรียนต่อสื่อมวลชนและพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่วนราชการทุกภาคส่วนมีความร่วมมือหาแนวทางตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
...  ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพิ่มมูลค่าผลิตโดยใช้เทคโนโลยี เคลือบถุงมือผ้าสำหรับกันลื่นในการใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 1,6,12,15 รัฐจะซื้อยาง"บิ๊กตู่"เผยจากชาวสวนแจงช้าติดกม.ครม.ตั้ง8คนนั่งบอร์ด  ...
พุธ, 13 มกราคม 2016
... ทุกคนก็ภูมิใจในการเป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน  แต่รายได้มันน้อยลง เพราะฉะนั้น เราจะทำอย่างไรให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง สมศักดิศรีของเขา - สำหรับคุณวิสูตรฯ นั้น เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพสวนยางมายาวนาน ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จนได้ถุงมือผ้าเคลือบยางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่บ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
8. Clipping วท ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ลานกีฬาเพื่อชาวสวนยาง     กรุงเทพธุรกิจ 7  ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
9. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งชุมชนและผู้ประกอบการพร้อมใจและยินดีจ่ายค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ นางสาววิวา อุปมา ยังยืนยันอีกว่า ณ ขณะนี้ สามารถนำขยะมาผลิตเป็นปุ๋ยขายเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์มในพื้นที่ทำให้มีรายได้เป็นหลักแสน ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... การแปรรูปยางพาราวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปลายน้ำหรือผลิตภัณฑ์จากยางรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการถ่ายทอดให้กับเกษตรกร องค์กรชาวสวนยาง และกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป