กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชนบท

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... STEM ให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นต้น โดยการดำเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อนำร่องโครงการ และการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครูในสถานศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนเบื้องต้น ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
42. งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 TechnoMart InnoMart 2012
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โชว์กว่า 300 ผลงาน ตื่นตากับนวัตกรรมหุ่นยนต์เลี้ยงไก่ อากาศยานไร้คนขับ กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งในชนบท และผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เครื่อง CT สแกนสำหรับงานทันตกรรม ข้อเขาเทียม ฝีมือคนไทย  โครงการพัฒนาเรดาร์เตือนภัยทางบกและทางทะเล  ...
พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2012
... จำนวน 9 ผลงาน โดยผลงานเด่นในโซนนี้ได้แก่ กังหันลมแกนแนวตั้งเพื่อการผลิตการแสไฟฟ้าในชนบท ชนะเลิศสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัล Best of the Best ประจำปี 2555 อีกด้วย และ ผลงานรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
... อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
ศุกร์, 07 กันยายน 2012
... ไฟฟ้าก็ไม่มี ทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ 2 - 3 ปี จึงได้มีแผนพัฒนาชนบทยากจนขึ้น เพื่อพัฒนาชนบทของประเทศไทย ต่อมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของมนุษย์จึงได้พัฒนาเป็น จปฐ. หรือความจำเป็นพื้นฐาน ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้ในช่วง ...
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012
... 3. โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท 4. โครงการส่งเสริมการประดิษฐ์คิคค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  โดยโครงการที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นที่จะพัฒนาภาคเอกชน เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักร ...
อังคาร, 30 สิงหาคม 2011
... ในการเป็นรากฐานของชุมชนที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยลดการอพยพของเกษตรกรออกจากท้องถิ่นเพื่อเข้ามาทำงานในเมือง ส่งเสริมการมีงานทำขึ้นในชุมชนช่วงฤดูแล้งหรือนอกฤดูทำนา และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการลงแขกขึ้นในชุมชนชนบท ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
...  นอกจากศูนย์ ศอบท. จะให้บริการอยู่ที่กระทรวงวิทย์ฯแห่งนี้แล้ว  เรายังให้มีการนำบริการไปสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย   และที่สำคัญที่สุดเราจำเป็นจะต้องทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในเมืองและทั้งที่อยู่ในชนบทอีกด้วย ...
พุธ, 26 มกราคม 2011
49. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การที่เราได้ออกมาต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ในชนบท ก็มีอยู่หลายเรื่อง  แต่วันนี้เราเน้นที่สำคัญๆ มีอยู่เพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องของเมืองไร้ขยะ หัวข้อที่เราใช้คือ ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
...  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ...
พุธ, 12 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป