กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชนบท

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... การท่องเที่ยวในชนบทต่าง ๆ ก็ดีขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ผมอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรักษากระแสในเรื่องของการปั่นจักรยาน หรือขี่จักรยานกันต่อไป และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อพบปะสังสรรค์ร่วมกันเป็นครอบครัว สำหรับการขยายถนนหรือจัดสรรให้มีเลนจักรยาน ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 27 สิงหาคม2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  10 ภาพข่าว นวัตกรรมเพื่อชนบท       มติชน  ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
23. Clipping วท ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  10 ภาพข่าว นวัตกรรมเพื่อชนบท   มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) ...
พุธ, 26 สิงหาคม 2015
24. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จังหวัดสกลนคร ภายใต้หัวใจหลักของการดำเนินงานคือ“การสร้างความอยู่ดีกินดีด้วยโครงการวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของ สวทช. ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... และประชาชนในชนบทห่างไกลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงสนพระทัยในงานฝีมือและศิลปกรรมพื้นบ้าน พระองค์ทรงรับสั่งให้มีการฝึกสอนราษฎร ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้ว ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
...          ข้าพเจ้ามิได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร ข้าพเจ้าเรียนมาทางประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ในช่วงวัยเรียนข้าพเจ้าตามเสด็จฯทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ไปทำงานในชนบทและถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
27. Cilpping วท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สุโขทัยลำเค็ญต้องซื้อน้ำดื่ม พบ28จุดเสี่ยงทางหลวงชนบทดินทรุด     กรุงเทพธุรกิจ  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
28. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ท้องถิ่นปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยกับชนบทไทย   คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
29. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 1,7 จากเมืองสูชนบท...จับธุรกิจทำน้ำแร่ทางเลือก “ศรศักดิ์ ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
... เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานหลายด้าน เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านชนบทห่างไกล      รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในปี 2545 ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป